Om DSAs meldesystem for strålekilder

Mange typer strålekilder er underlagt meldeplikt. Virksomheter som anskaffer eller bruker meldepliktige strålekilder må registrere sin virksomhet og strålekildene i DSAs meldesystem for strålekilder, også kalt elektronisk meldesystem for strålekilder (EMS) eller kilderegisteret.

Det er kun registrerte virksomheter og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som har tilgang til opplysninger i meldesystemet. DSA er behandlingsansvarlig for meldesystemet, men systemet driftes av Holte AS.

Hva brukes meldesystemet til

Virksomheter som skal anskaffe, leie ut, bruke eller håndtere meldepliktige strålekilder skal registrere sin virksomhet og i tillegg melde hver enkelt strålekilde til DSA via meldesystemet.

Meldeplikten gjelder for røntgenapparater, akseleratorer, radioaktive kilder, solarier, lasere, intenst pulset lys (IPL) og MR. Strålekildene skal ikke tas i bruk før virksomheten har mottatt en bekreftelse fra DSA på at meldingene er behandlet.

Meldesystemet gir DSA en samlet oversikt over alle innmeldte strålekilder i Norge, samtidig som virksomhetene får oppfylt meldeplikten. For DSA er meldesystemet et forvaltningsverktøy. Opplysningene i meldesystemet brukes i forbindelse med vårt tilsynsarbeid, og kan også brukes til utredninger og kartleggingsarbeid. Virksomheter har også tilgang til opplysninger i meldesystemet – se nedenfor.

Rettslig grunnlag

DSAs meldesystem for strålekilder er hjemlet i forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften), jf. § 13. Hvilke strålekilder som er meldepliktige framgår av strålevernforskriften § 13, samt av krav gitt i godkjenninger for strålebruk som den enkelte virksomhet eventuelt måtte ha etter strålevernforskriften § 9 eller § 10.

For virksomheter

Virksomhetens brukere av meldesystemet kan logge seg inn for å se opplysninger registrert for sin egen virksomhet. De kan også melde inn nye strålekilder eller endre opplysninger om strålekilder som allerede er innmeldt. En bruker kan legges til på ulike nivåer i virksomheten, og kan se opplysninger tilhørende sitt nivå og videre nedover i virksomheten – ikke oppover eller sideveis i virksomheten.