Personvern og informasjonskapsler

Formål

Meldesystemet gir DSA en samlet oversikt over alle innmeldte strålekilder i Norge, samtidig som virksomheter får oppfylt meldeplikten.

Rettslig grunnlag

DSAs meldesystem for strålekilder er hjemlet i forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften), jf. § 13.

Hvilke opplysninger behandler vi

Meldesystemet inneholder navn på registrerte brukere og hvilken virksomhet de tilhører (arbeidsgiver). Det gjøres oppslag mot Folkeregisteret når nye brukere registreres, men det er kun fødselsdato som er synlig i meldesystemet. Det registreres navn på brukere som sender inn melding om nye strålekilder eller som endrer opplysninger om strålekilder som allerede er innmeldt. Opplysninger om siste innloggingstidspunkt for brukere registreres også i meldesystemet.

Innhenting av opplysninger

Opplysningene i meldesystemet innhentes ved registrering av nye brukere (navn og arbeidsgiver) og hver gang brukere logger seg inn (innloggingstidspunkt). Navn registreres også i tilknytning til melding av strålekilder.

Hva brukes opplysningene til

Opplysningene brukes for entydig å identifisere brukere av meldesystemet (innlogging via ID-porten), samt for å hvem som melder inn strålekilder og siste innlogging for brukere.

Hvem har tilgang til opplysningene dine

Virksomhetens brukere kan se navn på andre brukere og innloggingstidspunkt (man kan se brukere fra sitt nivå og videre nedover i virksomheten – ikke oppover eller sideveis i virksomheten). Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har tilgang til opplysningene dine. DSA er behandlingsansvarlig for meldesystemet, men systemet driftes av Holte AS som har tilgang til meldesystemet som databehandler.

Utlevering av opplysninger

Navn på brukere, hvem som har meldt inn strålekilder og siste innloggingstidspunkt vil kun utleveres til virksomheten eller den det gjelder.

Hvor lenge blir opplysningene lagret

Brukere med tilhørende opplysninger kan slettes fra meldesystemet, men navn tilknyttet meldinger om strålekilder kan ikke slettes.

Rettigheter og personvernombud

Du har rett til å få opplyst hva som er registrert om deg. Hvis du fortsatt er registrert som bruker i meldesystemet, kan du logge deg inn via ID-porten for å se opplysningene selv. Dersom du ikke ønsker eller kan det, kan du ta kontakt med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og be om innsyn. Hvis det som er registrert om deg, er feil, har du rett til å få dette rettet. Dersom du har andre spørsmål om det som er registrert om deg i DSAs meldesystem for strålekilder, kan du ta kontakt med vårt personvernombud på dsa@dsa.no.

Informasjonskapsler (cookies)

Meldesystemet benytter følgende informasjonskapsler (cookies) for å opprettholde brukeropplevelsen og brukerspesifikke valg: